Urbamedia, un sistema d'informació geogràfica per analitzar la ciutat de Girona en conceptes clau. Experimentació a les ciències socials de l'ensenyament secundari obligatori.

By Comas, D., Universitat Autònoma de Barcelona

Author Email
Author Department
Publication:
Universitat Autònoma de Barcelona; 1995
Type:
Ph.D. Dissertation
Journal
ISBN:
Web Site
Volume
Issue
Pages
Peer Reviewed
No
Educational Research
Yes
Description: