Het Studiehuis; ook een leeromgeving voor docenten?

By Akker, J. van den

Author Email
Author Department
Publication:
1996
Type:
Book
Journal
ISBN:
Web Site
Volume
Issue
Pages
Peer Reviewed
No
Educational Research
Yes
Description:

in Dutch.